Warto wiedzieć

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00

Kup abonament przez internet link: https://krakow.e-abonamenty.pl/


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych Tutaj możecie Państwo sprawdzić wpisy w  swojej Księdze Wieczystej:  https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html


Od dnia 01-01-2016r zmianie uległa gminna stawka wody i odprowadzenia ścieków

Cena m3 dostarczonej wody                            4,21 zł/m3 brutto

Cena m3 odebranych ścieków                         5,94zł zł/m3 brutto

Razem                                                     10,15 zł/m3 brutto


Stawki za odpady komunalne ( wywóz nieczystości ) w 2016r  pozostają na poziomie 2015r


Odbiór wielkogabarytowych odpadów ( meble, stare okna, dywany, wykładziny, sprzęt RTV i AGD ) proszę zgłaszać do administracji.  Umówimy termin bezpłatnego wywozu.


Lamusownia w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 7.30 do 15.30.W tym czasie można tam dostarczyć:                  zobacz więcej

odpady wielkogabarytowe (meble, drewno itp.),

gruz ceglany i odpady z betonu ( w workach),

zużyte opony (również z felgami),

tworzywa sztuczne,

metale,

makulatura,

szkło

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

baterie i akumulatory,

świetlówki,

odpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach itp.), oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,

rozpuszczalniki.

Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

W Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów nie będą przyjmowane:

zmieszane odpady komunalne,

odpady zielone,

odpady budowlane zawierające azbest, papa, smoła itp.

od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

Ilość przyjmowanych jednorazowo odpadów od osób fizycznych jest limitowana:

do 100 kg odpadów komunalnych,

do 20 kg odpadów niebezpiecznych,

do 15 litrów odpadów ciekłych.

Maksymalnie dwa razy w miesiącu osoba fizyczna może dostarczyć odpady tego samego rodzaju.

W przypadku dostawy większej ilości odpadów niebezpiecznych dostawca odpadów zobowiązany jest ustalić z Operatorem Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów termin ich przyjęcia. Przeczytaj regulamin lamusowni:

http://www.lamusownia.krakow.pl/

"gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo" "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem"