Dlaczego my ?

Funkcjonowanie od ponad  dwudziestu lat   rynku nieruchomości wymaga profesjonalnej obsługi. Właściciele nieruchomości oraz inwestorzy, oczekują od zarządców odpowiedniej wiedzy, przygotowania zawodowego oraz doświadczenia. Firma Verus, poprzez odpowiedni dobór pracowników, stara się spełniać te oczekiwania. Przygotowanie prawnicze, techniczne, ekonomiczne oraz umiejętności komunikacji i słuchania, pozwalają na gromadzenie atutów i stałe doskonalenie naszej oferty. Wieloletnie doświadczenie pracowników firmy sięgające roku 1992 pozwala sprostać wymaganiom jakie stawiają właściciele nieruchomości, a wieloletnie funkcjonowanie na rynku nieruchomości pozwala nam na przewidywanie efektów zmian koniunkturalnych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, niestandardowe działania oraz nowości techniczne i organizacyjne. Poza podnoszeniem kwalifikacji zawodowych szkolimy się również w technikach komunikacji społecznej pomocnej w kontaktach z właścicielami nieruchomości.

Firma Verus świadczy usługi na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem, współwłaścicielami, Wspólnotą Mieszkaniową albo inna osobą, której przysługuje prawo do nieruchomości. Nie stosujemy szablonowych (internetowych) umów o zarządzanie lub administrowanie. Proponowane przez nas umowy są efektem bogatego doświadczenia oraz perspektywicznego spojrzenia na zmieniające się potrzeby właścicieli. Każdą umowę indywidualnie dopasowujemy do potrzeb właścicieli. W umowach są określone szczegółowe obowiązki i zakres odpowiedzialności. Pomimo deregulacji zawodu zarządcy nadal kierujemy się standardami zawodowymi jakie dotychczas obowiązywały na rynku nieruchomości. Wartość naszych usług jest ustalana w drodze negocjacji, po określeniu zakresu zlecanych czynności.