Techniczne

W zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami szczególną wagę przywiązujemy do stanu technicznego obiektów. Poza obowiązkami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego, uważamy, że zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania budynku i jego wyposażenia stanowi najważniejszy element w zarządzaniu. Z tego też powodu, w naszej ofercie znajdziecie Państwo standardowe czynności, takie jak:

 • opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacji prac,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie przeglądów okresowych (wynikającymi z przepisów prawa budowlanego),
 • przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji,
 • wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych i remontowych,
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków,

Ale też i inne czynności z zakresu obsługi technicznej:

 • przeprowadzenie mini audytu technicznego po przejęciu obiektu,
 • wprowadzenie stałego serwisu lub pogotowia technicznego,
 • wprowadzenie budynku do systemu obsługi technicznej „Budynek 24”
 • analiza potrzeb remontowych,
 • stała współpraca z inspektorem nadzoru,
 • opracowanie kosztorysów zaplanowanych prac budowlanych,
 • opracowywanie planów inwestycyjnych i modernizacyjnych,
 • projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń na prace budowlane,
 • przygotowywanie i prowadzenie inwestycji,
 • zlecanie inwentaryzacji architektonicznych i ekspertyz konstrukcyjnych.